Parking

Voor patiënten zijn er 6 parkeerplaatsen voorzien in de garage.
Hoe kan u binnen? U kan aanbellen aan de parlofoon en wij kunnen de garagepoort openen voor u. De parkeerplaatsen zijn achteraan in de garage.
Hoe kan u buiten? Ofwel via de eerste deur rechts. Opgelet hier zijn trappen! Ofwel via de garagepoort. Deze gaat automatisch open als u of uw auto voor het rode licht staat.

Links voor het gebouw zijn enkele publieke parkeerplaatsen
U kan zich ook parkeren langs de weide op de Brusselsesteenweg, het is 300 meter wandelen tot de praktijk. Goed voor de gezondheid!
Gelieve niet bij Deli-traiteur te parkeren als u er geen inkopen gaat doen.

Verpleegkundige

Patiënten met een Globaal Medisch Dossier kunnen terecht bij de verpleegkundige voor bloedafnames.

  Voorschriften en attesten

  Bij elke consultatie proberen wij voldoende voorschriften te voorzien tot een volgende afspraak noodzakelijk is.
  Gelieve te vermijden om voorschriften telefonisch aan te vragen.

  Voor het invullen of afleveren van attesten zoals werkonbekwaamheid, verwijsbrieven, verzekeringsattesten, sportattesten,… vragen wij u om een afspraak te maken.
  Zo kunnen wij het discreet met u overlopen en krijgt u het attest onmiddellijk terug mee.
  Uw arts mag geen enkel attest schrijven indien dit niet strookt met de waarheid. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

  Beluurtje

  Telefoneer op de voorziene momenten tussen 12u-13u voor bloedresultaten of korte medische vragen.
  Tracht uw vraag kort en bondig te stellen.
  Kom op consultatie voor uitgebreide vragen.
  Tussen 13 uur en 14 uur zitten we dagelijks in vergadering, gelieve ons dan niet te storen (tenzij een urgentie natuurlijk).
  Voor afspraken of andere vragen kan u terecht bij het secretariaat tussen 8u en 12u.