Parking

Er zijn 10 parkeerplaatsen voorzien in de overdekte parking, maar het systeem aan de poort is nog niet functioneel voor patiënten.
Mindermobiele patiënten mogen binnen de sleutel komen vragen om toch al in de garage te parkeren.
U kan altijd terug buiten: de garagepoort gaat van binnenuit automatisch open als de auto voor de camera staat.
Links voor het gebouw zijn enkele publieke parkeerplaatsen
U kan zich ook parkeren langs de weide op de Brusselsesteenweg, het is 300 meter wandelen tot de praktijk. Goed voor de gezondheid!
Gelieve niet bij Deli-traiteur te parkeren als u er geen inkopen gaat doen.

Verpleegkundige

Patiënten met een Globaal Medisch Dossier kunnen terecht bij de verpleegkundige: 

Je kan bij haar terecht voor:

  • Bloedafname
  • Inspuitingen
  • Vaccinaties
  • Wondzorg, verwijderen van hechtingen
  • ECG
  • Bloeddruk controle

Voorschriften en attesten

Bij elke consultatie proberen wij voldoende voorschriften te voorzien tot een volgende afspraak noodzakelijk is.  Gelieve te vermijden van voorschriften per telefoon aan te vragen. Eventueel kan u een telefonische consultatie online boeken, dan zal de arts u op dat moment telefoneren. 
Voor het invullen of afleveren van attesten zoals werkonbekwaamheid, verwijsbrieven, verzekeringsattesten, sportattesten,… vragen wij u om een afspraak te maken. Zo kunnen wij het discreet met u overlopen en krijgt u het attest onmiddellijk terug mee.
Uw arts mag geen enkel attest schrijven indien dit niet strookt met de waarheid. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Beluurtje

Telefoneer op de voorziene momenten tussen 12u30-13u of tussen 18u30-19u
Tracht uw vraag kort en bondig te stellen
Kom op consultatie voor uitgebreide vragen.
Tussen 13 uur en 14 uur zitten we dagelijks in vergadering, gelieve ons dan niet te storen (tenzij een urgentie natuurlijk)

Aanwezigheden artsen voor beluurtje

 

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Dr de Ghellinck

12u30-13u

 

18u30-19u

afwezig

 

18u30-19u

12u30-13u

Dr Reyniers

12u30-13u

18u30-19u

12u30-13u

18u30-19u

12u30-13u

18u30-19u

12u30-13u

afwezig

Dr Vandenbussche

12u30-13u

18u30-19u

12u30-13u

18u30-19u

afwezig

afwezig

12u30-13u