Afspraken

Alle consultaties zijn op afspraak

U bent vrij te kiezen bij welke arts u wil consulteren. Is uw arts niet beschikbaar of afwezig, dan kan u steeds terecht bij één van de collega’s. Wij beschikken over een gemeenschappelijk elektronisch medisch dossier, elke arts kan u zo verder helpen.

Indien u met meerdere personen wenst te komen, maakt u voor elke persoon afzonderlijk een afspraak.

Wij voorzien 15-20 minuten per patiënt, indien u denkt meer tijd nodig te hebben, gelieve dit te melden aan de secretaresse.

Indien de online agenda volzet is en u een dringende afspraak nodig acht, kan u steeds telefonisch contact nemen.

Huisbezoeken

Huisbezoeken zijn zeer tijdrovend en minder geschikt om patiënten te onderzoeken en hun gezondheidstoestand te beoordelen.

Om beschikbaar te blijven voor al onze patiënten, zijn we genoodzaakt huisbezoeken te beperken. Wij trachten deze voor te behouden voor patiënten die zich niet meer tot bij ons kunnen verplaatsen, zwaar ziek of bedlegerig zijn. 

Gelieve huisbezoeken aan te vragen voor 10 uur, zodat we het de dag zelf nog kunnen inplannen.

 

Voorschriften en attesten

Kom op consultatie voor voorschriften en attesten. Zo zal u een goede medische opvolging hebben en is uw medisch dossier in orde.

Beluurtje

Telefoneer op de voorziene momenten tussen 12u-13u voor  bloedresultaten of korte medische vragen.
Tracht uw vraag kort en bondig te stellen.
Kom op consultatie voor uitgebreide vragen.
Voor afspraken of andere vragen kan u steeds terecht bij het secretariaat tussen 8u en 12u.

Tussen 13 uur en 14 uur zitten we dagelijks in vergadering, gelieve ons dan niet te storen (tenzij een urgentie natuurlijk).